Yalçınlar İnşaat Akhisar
Menu

Hakkımızda

kalite sizin de hakkınız

Hakkımızda

Y

alçınlar İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. 1986 yılında Hayrettin Yalçın tarafından müteahhitlik hizmetleri vermek amacıyla kuruldu. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda, inşaat ve tadilat işlerine yoğunlaşan YALÇINLAR İNŞAAT 1990 yılından sonra, iş hacmindeki hızlı artışla beraber, müteahhitlik işlerinde bölgesinde ön plana çıkmıştır.

YALÇINLAR İNŞAAT, kurumsal yapılanmasını uzman iş gücüyle daha da güçlendirerek geniş bir sektörel yelpazede başarılı olmayı, bunun yanında teknolojinin ve modern yönetim anlayışının bütün imkanlarından yararlanarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

YALÇINLAR İNŞAAT, sektöründeki tecrübesini diğer firmalarla paylaşmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve Devlet-Özel Sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyon ve Misyon

Y

alçınlar İnşaat olarak; temeli insana ve doğaya faydalı olan ,inşaat teknolojilerine sahip müteahhitlik, mühendislik faaliyetleri, inşaat ve proje yönetimi ile ilk sıralarda olmayı, kurumların güven duyarak taleplerinin karşılandığı merkez olmayı ve çağın yeniliklerini sektörün gelişimi ile uyumlu hale getirerek hizmet etmeyi vizyon edindik.

D

aima kalite ve yenilik anlayışı içinde olan,başarıda ki en önemli faktörün insan faktörü olduğunu bilen, insanların hassasiyetlerini göz önünde bulunduran YALÇINLAR İNŞAAT’ın misyonu; İnşaat dünyasındaki her türlü teknolojik yeniliği kullanarak kaliteli ve güvenli yapıları, doğanın da korunmasını sağlayarak insanlığın hizmetine sunmaktır.
Bu konudaki hassasiyeti ile izlediği yöntemler müşterileri tarafından takdir edilmekte ve motivasyonunu arttırmaktadır.